Statistik på flygande besiktningar i Älvdalen

Kontrollplats Antal anmärkningar Utfärdade bötesbelopp
Gåsvarav 5 st 3 500:-
Dalgatan 12 st 11 500:-
Mjågen 10 st 14 500:-
Stubrot 11 st 15 500:-
Klittenvägen 3 st 3 000:-
Laggarvägen 5 st 7 500:-
Öhnells väg 10 st 18 500:-
Kårängsån 11 st 9 0000:-
Skansvägen 1 st 500:-
Mora Notmyrsvägen  6 st 16 500:-