Koder vid inspektioner

Här finns en förteckning som över koder som används vid flygande inspektioner. På eventuella brister.

 

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare)

1.1 Varningstriangel saknas vid färd

1.2 Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)

1.3 Otillåtet hög ljudnivå

1.4 Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt

1.5 Styrinrättning är inte effektiv 3

1.6 Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion

1.7 Utrustning för indirekt sikt saknas eller är bristfällig

1.8 Färdbroms är inte effektiv

1.9 Parkeringsbroms är inte effektiv

1.10 Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt

1.11 Backningsanordning saknas eller är ur funktion

1.12 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

1.13 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

1.14 Strålkastare, lykta, reflexanordning eller glödlampa försett med färgskikt

1.15 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

1.16 Lykta/lyktor/strålkastare framtill 1. samtliga saknas eller är ur funktion

2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. en eller flera saknas eller är ur funktion

4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt

1.17 Körriktningsvisare saknas, är bristfällig(a), inte av godkänd typ

1.18 Stopplykta/stopplyktor 1. samtliga saknas eller är ur funktion

2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. en eller flera saknas eller är ur funktion

4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt……

1.19 Skyltlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig,

1.20 Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm…… Under svåra ljusförhållanden    

1.21 Baklykta/baklyktor

1. samtliga saknas eller är ur funktion

2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. en saknas eller är ur funktion

4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt..

1.22 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Under svåra ljusförhållanden

1.23 Lykta(or) på sidan (sidomarkeringslyktor) på bil eller släpvagn vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt. Under svåra ljusförhållanden

1.24 Bilbälten saknas eller är bristfälliga

1.25 Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är inte effektiv

1.26 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv

1.27 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv

1.28 Hjulskydd saknas eller är bristfälliga

1.29 Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt

1.30 Vindruta är bristfällig

1.31 Främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film

1.32 Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet

1.33 Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller lastbil

1.34 Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil

1.35 Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt

1.36 Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon

1.37 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet

1.38 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt  

 

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar) 

 

2.1 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

2.2 Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt

2.3 Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

2.4 Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet

2.5 Styrinrättning är inte effektiv

2.6 Färdbroms är inte effektiv

2.7 Parkeringsbroms är inte effektiv

2.8 Backningsanordning saknas eller är ur funktion

2.9 Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller på lastbil

2.10 Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller på lastbil

2.11 Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt     

2.12 Hjulskydd (stänkskydd) saknas eller är bristfälliga

2.13 Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt

2.14 Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt

2.15 Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt

2.16 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

2.17 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

2.18 Lykta/lyktor/strålkastare framtill 1. samtliga saknas eller är ur funktion

2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. en saknas eller är ur funktion

4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt

2.19 Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm Under svåra ljusförhållanden

2.20 Körriktningsvisare saknas, ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt 500

2.21 Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

2.22 Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt. Under svåra ljusförhållande

2.23 Baklykta/baklyktor

1. samtliga saknas eller är funktion

2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. en saknas eller är ur funktion

4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

2.24 Stopplykta/stopplyktor

1. samtliga saknas eller är ur funktion

2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. en saknas eller är ur funktion

4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

2.25 Skyltlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt

2.26 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt. Under svåra ljusförhållanden

2.27 Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion

2.28 Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon

2.29 Varningstriangel saknas då fordonet brukas

2.30 Bilbälten saknas eller är bristfälliga (beträffande buss och tung lastbil endast fordon som tagits i bruk efter den 1 januari 2004)

2.31 Vindruta saknas eller är bristfällig

2.32 Främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film

2.33 Utrustning för indirekt sikt/backspegel saknas eller är bristfällig

2.34 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv

2.35 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv

2.36 Defroster saknas eller är inte effektiv

2.37 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

2.38 Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)

2.39 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet

2.40 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt  

7.32 Defroster saknas eller är inte effektiv (motorredskap med förarhytt)

7.33 Hastighetsmätare saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I)

7.34 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet 7.35 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt    

 

(Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar)  

3.1 Däck med otillräckligt profildjup

3.2 Däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation

3.3 Dubbade däck under otillåten tid

3.4 Något men inte alla däck dubbade (personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt max 3,5 ton)

3.5 Däck inte dubbade på släpvagn som dras av personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt max 3,5 ton med dubbade däck

3.6 Använt anordning till skydd mot slirning som varit så beskaffad att den kunnat skada

  

 

Traktorer

(Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer

(TSFS 2012:97)

 

6.1 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

6.2 Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

6.3 Hjul, medar eller band saknas

6.4 Dubbdäck under otillåten tid

6.5 Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet

6.6 Däck som visar tecken på brott eller separation

6.7 Styrinrättning är inte effekti

6.8 Färdbroms är inte effektiv 

6.9 Parkeringsbroms är inte effektiv

6.10 Backningsanordning saknas eller är bristfällig (traktor som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)

6.11 Förarhytt saknas på traktor med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre   6.12 Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador saknas eller är bristfälligt

6.13 Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt6.14 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

6.15 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

6.16 Föreskrivna lykta/lyktor/strålkastare framtill 1. saknas eller är ur funktion

2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

6.17 Körriktningsvisare på traktor med förarhytt saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

6.18 Baklykta/baklyktor (endast vid färd på väg under mörker avseende traktor utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg)

1. båda saknas eller är ur funktion

2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. en saknas eller är ur funktion

4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

6.19 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg. Under svåra ljusförhållanden

6.20 Utrustad med larmanordning

6.21 Varningstriangel saknas vid färd på väg med traktor med tjänstevikt av 600 kg eller högre

6.22 Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg 500 6.23 Vindruta saknas eller är bristfällig på traktor med förarhytt

6.24 Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig

6.25 Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv

6.26 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet

6.27 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt    

 

Motorredskap (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:27) om motorredskap) Nr Bristfällighet Bot 7.1 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I eller registrerat motorredskap klass II)

 

7.2 Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

7.3 Hjul, medar eller band saknas

7.4 Dubbdäck under otillåten tid

7.5 Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet

7.6 Däck som visar tecken på brott eller separation

7.7 Däck med otillräckligt profildjup (motorredskap klass I)

Bilaga 2

7.8 Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I)

7.9 Styrinrättning är inte effektiv

7.10 Färdbroms är inte effektiv

7.11 Parkeringsbroms är inte effektiv

7.12 Backningsanordning saknas eller är ur funktion (motorredskap klass I med en tjänstevikt över 450 kg)

7.13 Förarhytt saknas (motorredskap klass I med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre)

7.14 Stänkskydd saknas eller är bristfälliga (motorredskap klass I)

7.15 Kopplingsanordning för släpvagn, släpfordon eller terrängsläp är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt

7.16 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

7.17 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

7.18 Lykta/lyktor/strålkastare framtill (motorredskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd i mörker)

1. saknas eller är ur funktion

2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

7.19 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (motorredskap med förarhytt)

7.20 Baklykta/baklyktor (motorredskap klass II endast vid färd på väg) (motorredskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd på väg i mörker)

1. båda saknas eller är ur funktion

2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. en saknas eller är ur funktion

4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

7.21 Stopplykta/stopplyktor (motorredskap klass I)

1. båda saknas eller är ur funktion

2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. en saknas eller är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

7.22 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (motorredskap klass II endast vid färd på väg ) Under svåra ljusförhållanden

7.23 Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig (motorredskap klass I)

7.24 Utrustad med larmanordning 1

7.25 Varningstriangel saknas vid färd på väg (motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre)

7.26 KM-skylt saknas vid färd på väg (motorredskap klass I)

7.27 Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg (motorredskap klass II)

7.28 Vindruta saknas eller är bristfällig (motorredskap med förarhytt)

7.29 Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (motorredskap med förarhytt)

7.30 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (motorredskap med vindruta)

7.31 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I med förarhytt)    

 

 

 

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II (Vägverkets föreskrifter

(VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II) 

 

8.1 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

8.2 Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

8.3 Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

8.4 Dubbade däck under otillåten tid

8.5 Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet

8.6 Däck som visar tecken på brott eller separation

8.7 Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor med en totalvikt av högst 3 500 kg) 1 200 8.8 Styrinrättning är inte effektiv

8.9 Färdbroms är inte effektiv

8.10 Parkeringsbroms är inte effektiv

8.11 Förarhytt/karosseri saknas

8.12 Defroster (uppvärmningsanordning) i förarhytt saknas eller är inte effektiv

8.13 Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt (A-traktor)

8.14 Kopplingsanordning är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt (bil ombyggd till motorredskap klass II)

8.15 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

8.16 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

8.17 Lykta/lyktor/strålkastare framtill

1. saknas eller är ur funktion

2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

8.18 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

8.19 Baklykta/baklyktor vid färd på väg 1. båda saknas eller är ur funktion

2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3. en saknas eller är ur funktion

4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt…

Bilaga 2

8.20 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg. Under svåra ljusförhållanden…………8.21 Utrustad med larmanordning

8.22 Varningstriangel saknas vid färd på väg 500 8.23 Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg

8.24 Vindruta saknas eller är bristfällig

8.25 Föreskriven backspegelutrustning saknas eller är bristfällig

8.26 Föreskriven vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv

8.27 Föreskriven vindrutespolare saknas eller är inte effektiv

8.28 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet

8.29 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt    

 

50 AVVIKELSER 50.1 REGISTRERADE UPPGIFTER

50.1.1 Allmänna uppgifter

50.1.1.1 Fordonsslag
50.1.1.2 Fordonskategori
50.1.1.3 Fabrikat och typ
50.1.1.4 Identifieringsmärkning
50.1.1.5 Årsmodell
50.1.1.6 Fordonsår
50.1.1.7 Antal axlar
50.1.1.8 Antal passagerare
50.1.1.9 Drivmedel
50.1.1.10 Motoreffekt
50.1.1.11 Växellåda
50.1.2 Dimensioner
50.1.2.1 Längd
50.1.2.2 Bredd
50.1.2.3 Hjulbas
50.1.2.4 Spårvidd
50.1.2.5 Däckdimension
50.1.2.6 Fälgdimension
50.1.3 Vikter
50.1.3.1 Tjänstevikt
50.1.3.2 Skattevikt
50.1.3.3 Vägvänlig fjädring
50.1.4 Miljöuppgifter
50.1.5 Kopplingsuppgifter
50.1.5.1 Kopplingsanordning
50.1.6 Övriga uppgifter

 

50.2 FÖRESKRIVNA KRAV

50.2.1 Motor
50.2.1.1 Konverterad för drift med etanolbränsle
50.2.2 Bränslesystem
50.2.3 El- och elektroniksystem
50.2.4 Avgassystem
50.2.5 Hjulsystem
50.2.6 Styrning
50.2.7 Bromssystem
50.2.8 Hastighetsbegränsande anordning
50.2.9 Karosseri
50.2.10 Stänkskydd
50.2.11 Underkörningsskydd och sidoskydd
50.2.12 Belysning
50.2.13 Sätesfastsättning
50.2.14 Bilbälten
50.2.15 Sikt och sikthjälpmedel
50.2.16 Hastighetsmätare 50.2.17 Särskilda krav på bussar
50.2.18 Krav på fordon för ökad tillgänglighet för passagerare med nedsatt förflyttningsförmåga
50.2.19 Särskilda krav för ombyggda och amatörbyggda personbilar och lätta lastbilar

 

Bestämmelser om körförbud Ansvar enligt 8 kap 9 §

13.1 2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 § Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts vid mopedbesiktning eller brukat ändrad moped klass II trots att den inte godkänts vid mopedbesiktning efter ändringen

13.2 5 kap. 1 § 1-4 Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning

1. lätt lastbil i taxitrafik

2. lastbil, släpfordon eller terrängmotorfordon som i andra fall än

1 ställts till allmänhetens förfogande för personbefordran med förare och mot betalning

3. personbil vid övningskörning i trafikskola

4. fordon för personbefordran som kopplats till motordrivet fordon (inte terrängmotorfordon)

13.3 6 kap. 12 § och 6 kap. 21 § 1 men. Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesiktning

13.4 6 kap. 15 § Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till periodiskt återkommande kontrollbesiktning

13.5 6 kap. 16 § Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontrollbesiktning

13.6 6 kap. 17 § Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid provning av en ackrediterad verkstad

Bilaga 2

13.7 6 kap. 20 § eller 29 § Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning eller vid en flygande inspektion förelagd registreringsbesiktning

13.8 6 kap. 26 § Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande inspektion

13.9 6 kap. 28 § Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspektion meddelat föreläggande om kontrollbesiktning eller inte reparerat och provat fordonet hos en ackrediterad verkstad eller för ett besiktningsorgan inte visat att bristerna avhjälpts eller för polismyndighet inte visat att bristerna avhjälpts.    

Webbshop

Stöd gärna Cruisingen Stannar genom att köpa våra dekaler och T-shirts.

Nu kan du beställa 2019 års dekal.

CS NEWS

Ställ en frågaANNONSER

Tyck till

Är bilen klar til sommaren 2024

Ja

Nej

Kommer aldrig bli

[Visa resultat]

Unika besök: 319842
Online just nu: