Bötespriser

Kod Gärning Belopp
200A Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt  500:-
201A Backningsanordning saknas/ur funktion 500:-
202A Backspegelutrustning saknas/bristfällig 500:-
203A Bilbälten saknas/bristfälliga/utan upprullningsdon (personbil och lätt lastbil) 1500:-
204A Brandsläckare saknas/av ej godkänd typ (buss) 500:-
     
Bromsutrustning mm
205A Färdbroms ej effektiv (bil) 3000:-
205E Färdbroms ej effektiv (släpvagn) 3000:-
206A Parkeringsbroms ej effektiv 500:-
207A Reservbroms ej effektiv 500:-
208A Defroster saknas/ej effektiv 500:-
     
Övriga förseelser  mm
209A Däck med fel dimension/belastningsvärde/ annan otillåten däcksutrustning 500:-
210A Däck med hål/skåra/annan skada, som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation 3000:-
211A Däck med otillräckligt profildjup (bil) 1200:-
211E Däck med otillräckligt profildjup (släpvagn) 1200:-
212A Något men ej alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil/buss med totalvikt högst 3,5 ton) 1000:-
213A Dubbade däck under otillåten tid 500:-
214E Däck ej dubbade på släpvagn (Släpvagn som dras av personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt högst 3,5 ton som har dubbade däck) 1000:-
215A Hastighetsmätare saknas/ur funktion 500:-
216A Identifieringsmärkning saknades/bristfällig 500:-
218A Kopplingsanordning otillfredsställande 3000:-
219A Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt 500:-
220A Larmanordning/ljudanordning/lykta för utryckningsfordon saknas/bristfällig 1000:-
221A Larmanordning/ljudanordning/lykta anbringad på annat fordon än utryckningsfordon 1000:-
222A Ljuddämparen saknas/ej effektiv 500:-
223A Ljudsignalanordningen saknas/ur funktion/ bristfällig 500:-
224A Styrinrättningen ej effektiv 3000:-
225A Stänkskydd saknas/bristfälliga på (aktuella hjul anges) 500:-
226 Utgått 2011-09-01  
227A Vindrutespolare saknas/ej effektiv 500:-
228A Vindruta saknas/bristfällig 500:-
229A Vindrutetorkare saknas/ej effektiv 500:-
230 Underkörningsskydd saknas/bristfälligt  
A Tung lastbil 500:-
E Släpvagn (med totalvikt över 3,5 ton) 500:-
231 Sidoskydd saknas/bristfälligt  
A Tung lastbil 500:-
E Släpvagn (med totalvikt över 3,5 ton) 500:-
232A Stöldskydd saknas/bristfällig (på bil) 500:-
233 Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt  
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden  
A Buss/lastbil (vars längd överskrider 6 meter) 1000:-
B Släpvagn 1000:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna  
C Buss/lastbil (vars längd överskrider 6 meter) 500:-
D Släpvagn 500:-
234 Lykta/lyktor baktill saknades/ ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges.
 
I

Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden

 
A båda baklyktorna saknas/ur funktion 1600:-
B en baklykta saknas/ur funktion 1000:-
C fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
D båda stopplyktorna saknas/ur funktion 1000:-
E fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor 500:-
F skyltlykta 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna  
G båda baklyktorna saknas/ur funktion 800:-
H ena baklyktan saknas/ur funktion 500:-
J fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
K båda stopplyktorna saknades/ur funktion 500:-
L fel i andra fall betr stopplykta/-or 500:-
M skyltlykta 500:-
235 Reflexanordning(ar) saknades/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt  
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 1000:-
B i andra fall 500:-
236A Varningstriangel saknas vid färd 500:-
237 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknades/ ur funktion/bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges
 
I

Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden

 
A saknades/ur funktion 1600:-
B fel i andra fall 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna  
C saknas/ur funktion 800:-
D fel i andra fall 500:-
238 Lykta/lyktor framtill på släpvagn saknas/ av ej godkänd typ/ 
ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (Släpvagn med större bredd än 160 cn)
 
A Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 1000:-
B i andra fall 500:-
239A Bilen utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
240A Bilen utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
241A Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 500:-
242A Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt 500:-

Webbshop

Stöd gärna Cruisingen Stannar genom att köpa våra dekaler och T-shirts.

Nu kan du beställa 2019 års dekal.

CS NEWS

Ställ en frågaANNONSER

Tyck till

Är bilen klar til sommaren 2024

Ja

Nej

Kommer aldrig bli

[Visa resultat]

Unika besök: 318280
Online just nu: