Torkare
Att bygga om till singeltorkare är i de flesta fall lagligt. Dock är det i praktiken många olika krav som måste uppfyllas. Helfordonsgodkända bilar får inte ändras med mindre än att man kan visa att gällande EG-direktiv uppfylls även efter ändringen. Dessa direktiv är komplicerade, och i dessa fall får du noga kolla upp vad som gäller för just din bilmodell. Nedanstående text kan ge en viss vägledning även för dessa fall, men den gäller i första hand för äldre, icke helfordonsgodkända, bilar.

Två svephastigheter skall finnas, varav den ena måste uppgå till minst 45 dubbelslag per minut. För helfordonsgodkända bilar skall den andra hastigheten vara mellan 10 och 55 dubbelslag per minut. Skillnaden mellan hastigheterna måste vara minst 15 dubbelslag.

(VVFS 1999:178, 78/318/EEG)

När torkaren är avstängd måste den gå till ett viloläge som ligger utanför förarens siktfält. Den får alltså inte stå rakt upp på rutan!

(VVFS 1999:178, VVFS 2000:101)

Men det som är svårast att åstadkomma vid en ombyggnad till singeltorkare är att uppfylla kravet på svepyta. Singeltorkaren måste i stort sett täcka hela den yta som tidigare täcktes av de ordinarie torkarna. Hela vindrutans siktfält (inte bara siktfältet framför föraren) måste täckas av torkarens rörelse. Definitionen av detta siktfält är komplicerad, därför har en enkel mall tagits fram som används vid t.ex. flygande besiktning. Mallen finns här.
Om en ombyggnad till singeltorkare sker skall bilen dessutom registreringsbesiktigas inom en månad.

(FK 1972:595)

Dessa krav på bl.a. registreringsbesiktning har funnits länge. Men p.g.a. nya direktiv är SBP och Polisen numera mycket hårdare på att efterleva dessa regler!

Vad det gäller strålkastarnas eventuella torkarblad eller spolarmunstycken så finns det inte längre någon lag om detta.

Webbshop

Stöd gärna Cruisingen Stannar genom att köpa våra dekaler och T-shirts.

Nu kan du beställa 2019 års dekal.

CS NEWS

Ställ en frågaANNONSER

Tyck till

Är bilen klar til sommaren 2024

Ja

Nej

Kommer aldrig bli

[Visa resultat]

Unika besök: 319842
Online just nu: