Regler om reflexer

 

 

TSFS 2019:29

 

151 § Bakre reflexanordning ska
1. vara typgodkänd enligt direktiv 76/757/EEG (se 2 kap. 25 §),

2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 3 (se 3 kap. 1 §), 

3. eller vara av typ som är utförd i enlighet med amerikansk standard, förutsatt att reflexanordningarna kan återreflektera ljus som gör att de är väl synliga i mörker.

Bakre reflexanordning på bil av 1983 eller tidigare års modell, får även vara av typ som godkänts av statens provningsanstalt (SP) före den 1 januari 1967 eller vara enligt fordonets originalutförande förutsatt att reflexanordningarna kan återreflektera ljus som gör att de är väl synliga i mörker 

 

TSFS 2013:63

21 kap. Belysning m.m.............................................................................121

Övergripande krav 150 § Bil ska ha två icke triangulära bakre reflexanordningar som vid belysning återkastar rött ljus bakåt. 151 § Bakre reflexanordning ska 1. vara typgodkänd enligt direktiv 76/757/EEG (se 2 kap. 25 §), eller 2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 3 (se 3 kap. 1 §). Bakre reflexanordning på bil av 1983 eller tidigare års modell, får även vara av typ som godkänts av statens provningsanstalt (SP) före den 1 januari 1967.

TSFS 2010:106

1. lyktor och strålkastare inte är av godkänd typ. Om detta undantag tillämpas ska lyktorna, strålkastarna eller reflexanordningarna i stället vara utförda i enlighet med amerikansk standard SAE,

 

3 kap. Undantag för fordon importerade för eget bruk 1 § Ett fordon är importerat för eget bruk om 1. fordonet är serietillverkat, 2. ägaren är en fysisk person som är bosatt i Sverige och som har förvärvat fordonet i utlandet själv eller med hjälp av ett ombud och 3. fordonet är avsett att brukas här i landet av ägaren. (TSFS 2016:27) 2 § Om fordon importerat för eget bruk har godkänts vid första registreringsbesiktning och därefter ändrats så att skyldighet föreligger att inställa fordonet till ny registreringsbesiktning enligt 4 kap. 20 § fordonsförordningen (2009:211), gäller in

 

3 a § Bil som utgör flyttsak eller har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente får istället för kraven enligt 5 kap. 5–13 §§ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare uppfylla följande krav.

 

Främre reflexanordning på släpvagn som dras av bil Övergripande krav 144 § Släpvagn ska ha två främre reflexanordningar som vid belysning återkastar vitt ljus framåt. Dessa får vara placerade så långt bakåt som behövs för att kravet i 146 § första stycket ska kunna uppfyllas utan svårighet. 145 § Främre reflexanordning ska vara icke triangulär och 1. vara typgodkänd enligt direktiv 76/757/EEG (se 2 kap. 25 §), eller 2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 3 (se 3 kap. 1 §). Främre reflexanordning på fordon av 1983 eller tidigare års modell, får även vara av typ som godkänts av statens provningsanstalt (SP) före den 1 januari 1967. Installationskrav 146 § Främre reflexanordnings placering i sidled på fordon av 1984 eller senare års modell, ska vara högst 400 mm. Avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna ska vara minst 600 mm. Om släpvagnens bredd är mindre än 1 300 mm får dock avståndet 600 mm minskas till 400 mm. Främre reflexanordning på bil av 1983 eller tidigare års modell, behöver inte uppfylla avståndskravet 600 mm. 147 § Främre reflexanordnings placering i höjdled ska vara lägst 350 mm och högst 900 mm. Behövs det på grund av fordonets konstruktion får högsta höjden ökas till 1 500 mm. 148 § Främre reflexanordnings geometriska synbarhet på fordon av 1984 eller senare års modell, ska vara 15 uppåt och 15 nedåt samt 30 inåt och 146 TSFS 2013:63 30 utåt. Vinkeln nedåt får reduceras till 5 om reflexanordningarna är placerade lägre än 750 mm över 

 

 

Webbshop

Stöd gärna Cruisingen Stannar genom att köpa våra dekaler och T-shirts.

Nu kan du beställa 2019 års dekal.

CS NEWS

Ställ en frågaANNONSER

Tyck till

Är bilen klar til sommaren 2024

Ja
(32.9%)

 

Nej
(28.6%)

 

Kommer aldrig bli
(27.1%)

 Totalt antal röster: 4951st

Unika besök: 319843
Online just nu: