Angående passagerare under cruising:


Vägverket föreskriver med stöd av 4 kap. 6 § fjärde stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § Trots vad som sägs i 4 kap. 6 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) får fler passagerare tas med i
en bil än vad bilen är registrerad för
3 § Ytterligare passagerare får tas med i en bil med
skåpkarosseri och bostadsinredning som hänförts till
fordonsslaget lastbil, om bilen tagits i bruk före den 1 maj
2006.
Vid kortare färd i samband med kortege, uppvisning
eller motsvarande får ytterligare passagerare tas med i en
personbil.
Undantagen gäller om den eller de ytterligare
passagerare som
Transportstyrelsen skriver:
Det finns mycket att tänka på när det gäller säkerhet för alla som färdas i bil eller buss. Vissa saker är generella säkerhetsåtgärder, andra är fastställda i lag.
Antalet passagerare


Fler passagerare får inte tas med i en bil än den är registrerad för. Passagerare ska färdas på de platser som är avsedda för passagerare.
Undantag från regeln gäller i vissa fall:


Ytterligare passagerare som är barn får tas med i en bil om barnet eller barnen färdas på en plats som är utrustad med en särskild skyddsanordning för ett eller flera barn. Skyddsanordningen ska vara typgodkänd, rätt installerad och användas på avsett sätt.
Ytterligare passagerare får tas med i en bil med skåpkarosseri och bostadsinredning som hör till fordonsslaget lastbil, om bilen tagits i bruk före den 1 maj 2006. Passagerare måste färdas på ett annat lämpligt fast monterat säte.


Vid kortare färd i samband med kortege, uppvisning eller motsvarande får ytterligare passagerare tas med i en personbil. Passagerare måste färdas på ett annat lämpligt fast monterat säte.
Polisen skriver såhär:
: Högsta hastigheten är 20 km/h
: Man får bara ta med så många passagerare och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara och att fordonet kan framföras på ett trafiksäkert sätt
:Det är inte tillåtet att färdas på motorhuv tak eller att sitta på ryggstöd
: Passagerare ska sitta ner i bilen
: Föraren har huvudansvaret för sina passagerare och sin last på cruisingsträckan och för att fordonet framförs på ett trafiksäkert sätt

Webbshop

Stöd gärna Cruisingen Stannar genom att köpa våra dekaler och T-shirts.

Nu kan du beställa 2019 års dekal.

CS NEWS

Ställ en frågaANNONSER

Tyck till

Är bilen klar til sommaren 2024

Ja

Nej

Kommer aldrig bli

[Visa resultat]

Unika besök: 319845
Online just nu: