Helbilsgodkänd:


En helbilsgodkänd bil har i registreringsbeviset en kod: T14 A + ett typgodkännandenummer

Serietillverkade bilar som inte tillhör lågserieversioner (500st)granskas enligt mer än 50 EU direktiv,som Vägverket sammanställt. Exempel på sådana direktiv är buller, bromsar, belysning, bränsleförbrukning o.s.v. En personbil är sedan godkänd enbart med den utrustning som den hade vid granskningen.
Om du vill ändra bilen, måste du förvissa dig om att ändringen finns med i helbilsgodkännandet
Ändras däckdimensionen, så påverkas bilens egenskaper i flera olika direktiv, t.ex. bränsleförbruknings-, buller- och hastighetsmätardirektiven. I registreringsbeviset framgår vilka fälg- och däckdimensioner, som är godkända.
Inget annat får användas.

Man får ändra på en hel del på en bil som är helbilsgodkänd före årsmodell 2005.