Belysning
Man skall alltid ha belysning fram och bak. Halvljusplikt är ett lite missvisande uttryck, eftersom det innefattar även att baklyset måste vara påslaget. Bötesmallen om du skulle glömma framlyset är böter mellan 800-1600 kr. Det samma gäller baklyset.

Under dagtid i fint väder (bra siktförhållanden) får dim-/spoilerljus eller liknande lyktor med tillräcklig ljusstyrka användas istället för halvljus. Observera att bilen endast får ha två ljuspunkter fram. Det vill säga, du måste slå av halvljuset! Annars riskerar du 800 kr i böter. Parkeringsljus får dock vara påslaget om du vill.

(TF 1998:1276)


BlueCaps, eller XeonCaps som dom även kan kallas. Alltså gummihättor som man trär över de ordinarie H4 lamporna för att få ett blåaktigt, xeonliknande ljus, är förbjudna i Sverige.

(VVFS 1999:178)


Från och med årsmodell -86 är det lag på sidoblinkers. Denna får alltså inte tonas eller kopplas ur.

(VVFS 1999:178)


Vad det gäller dimbakljus och backljus så är lagkraven lite olika beroende på hur ny bil du har. Bilar efter ungefär årsmodell -95 är helfordonsgodkända. Detta för att tillverkaren skall slippa få bilen godkänd i varje land för sig. En helfordonsgodkänd bil blir automatiskt godkänd i hela Europa.
För dessa bilar gäller att dimbakljus respektive backljus skall finnas. Backljuset skall återkasta vitt ljus, och inget annat!
För äldre bilar finns inget krav om dessa lysen.
Är du tveksam om vad som gäller just din bil så titta i registreringsbeviset. Där skall det för nya bilar finnas en kod i stil med T14AE1*938100... T14A betyder just att bilen är helfordonsgodkänd.

 

 

Solfim på framlampor:

18 § Stenskottsskydd för föreskrivna lyktor eller föreskrivna strålkastare får inte finnas på fordon om skyddet påtagligt försämrar lyktans eller strålkastarens ljus. Detta gäller även stenskottskydd av material som lätt kan skadas så att det försämrar lyktans eller strålkastarens ljus.

 

 Förtydligan:

Varselljus 15 § Annat ljus som enligt 3 kap. 71 § trafikförordningen (1998:1276) är tillräckligt för att uppmärksamma andra trafikanter på fordonet får endast avges med varsellykta, dimstrålkastare eller spänningsreducerad halvljusstrålkastare.

Endast två sådana lyktor eller strålkastare får samtidigt lysa. Utan hinder av 3 kap. 68 § trafikförordningen får fordon brukas med halvljus eller varselljus utan att skyltlykta är tänd. Detta gäller dock inte vid färd i mörker, i gryning eller skymning eller då väderleksförhållandena eller liknande omständigheter föranleder att skyltlyktan behöver vara tänd.

Bil som uppfyller kraven för varsellykta i avsnitt 6.19 i ECE-reglemente 48 får (se 3 kap. 1 §), utan hinder av 3 kap. 68 § trafikförordningen, brukas under dagsljus utan att föreskrivna lyktor baktill och på sidan är tända. 16 § Spänningsreducerad halvljusstrålkastare ska ha en spänning vid glödlampan av minst 5,5, 11 respektive 22 V vid 6, 12 respektive 24 V systemspänning vid full generatorladdning och utan någon ytterligare strömförbrukare inkopplad.

Strålkastaren ska avge ljus vars färg uppfyller kraven i svensk standard SS 3110 utgåva 1 avsnitt 5 och ha sådan ljusstyrka att ljuset vid dagsljus och klar sikt är väl synligt på ett avstånd av 150 m. Övrigt 17 § Ljuskällor (glödlampor) avsedda för belysningsanordningar som är typgodkända enligt de olika ECE-reglementena ska vara typgodkända enligt ECE-reglemente 37 (se 3 kap. 1 §) och avsedda för respektive anordning.

Webbshop

Stöd gärna Cruisingen Stannar genom att köpa våra dekaler och T-shirts.

Nu kan du beställa 2019 års dekal.

CS NEWS

Ställ en frågaANNONSER

Tyck till

Är bilen klar til sommaren 2024

Ja

Nej

Kommer aldrig bli

[Visa resultat]

Unika besök: 319836
Online just nu: